Pečovatel/ka

11.11.2013 15:01

 - nižší zdravotnický personál (NZP)

Kdo to je a co dělá?
Úkolem pečovatele je provádět péči o osoby, které tuto péči potřebují. Pracuje zpravidla jako pečovatel v domácnosti nebo jako pečovatel v určité instituci (ústavy, sanatoria apod.) nebo jako pečovatel o děti.

Co je náplní jeho práce?
Pečovatel v domácnostech - pomoc starým nebo nepohyblivým lidem ve zvládání jejich domácích prací (úklid, příprava jídel, praní, žehlení, výměna ložního prádla apod.), popř. s prováděním jejich osobní hygieny, převlékáním apod. - podávání předepsaných léků - obstarávání nákupů příp. dalších pochůzek (na poštu, do čistírny, do lékárny apod.)


Pečovatel v ústavech, sanatoriích, domovech důchodců - péče o zabezpečování základních životních potřeb starých, nemocných nebo nepohyblivých lidí (úklid, výměna prádla, pomoc s osobní hygienou, ohřívání a dolévání čaje, příp. krmení, převlékání apod.) - podávání předepsaných léků.

 

Pečovatel o děti (v domácnostech) - příprava jídla pro děti, jejich případné krmení - mytí dětí, jejich převlékání, resp. pomáhání jim v převlékání, u malých dětí jejich přebalování - hraní si s dětmi - čtení pohádek dětem, vyprávění, zpívání, přeříkávání říkanek, básniček apod. - dávání léků dětem nebo mazání jejich pokožky mastičkami, pokud to potřebují nebo to mají lékařsky předepsáno - zajišťování bezpečnosti dětí, neustálé dohlížení nad jejich činností - případné chození s dětmi na vycházky.

 

V jakém pracuje prostředí?
Povolání je vykonáváno většinou v prostředí pokojů s ležícími lidmi nebo domácností, také však venku (vycházky s lidmi na invalidních vozících, lékárny, obchody apod.).

S čím pracuje?
Od domácích pracovních prostředků jako je např. vařič, sporák,koště, vysavač, pračka, žehlička,po zdravotní pracovní prostředky- obvazová technika, teploměr,WC mísa,nafukovací vana, invalidní vozík...

Jaký by měl být a co by měl znát?
Předpokladem pro výkon povolání je především vztah k lidem, umění jednat s nimi, spolehlivost, trpělivost. Vhodné jsou obory zaměřené na zdravotnictví nebo na sociální či charitativní práci.