Pečovatelská služba

06.11.2013 19:20

- je určena osobám,u nichž došlo k oslabení nebo ztrátě schopnosti sebeobsluhy. To znamená, že následkem věku nebo nepříznivého zdravotního stavu si nemohou zajistit základní úkony péče o vlastní osobu a domácnost samy nebo za pomoci rodiny - nejčastěji senioři, lidé dlouhodobě nemocní a osoby se zdravotním postižením


Posláním pečovatelské služby je pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci žít i nadále běžným způsobem života v jejich sociálním prostředí a podpora jejich soběstačnosti.


V čem může pomoci a co je schopna zajistit ?

·         pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík)

·         pomoc při osobní hygieně (základní hygiena, celková koupel vč. mytí vlasů, pomoc při použití WC)

·         pomoc při zajištění stravy (donáška oběda, příprava a podání jídla a pití)

·         pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid, velký úklid, nákupy, pochůzky, praní prádla)

·         doprovod (k lékaři na vyšetření …)

 

Další úkony nad rámec základních činností lze nasmlouvat fakultativně – vychází se z individuálních požadavků klienta a aktuálních možností poskytovatele.

Pečovatelská služba je dotována státními financemi, obcemi, fyzickými a právnickými osobami a částečně hrazená klienty.

Výše úhrady za jednotlivé úkony se řídí platným ceníkem.