Vývoj dítěte ve zkratce 

 

Prenatální období-od početí do narození

 

Plod je aktivní-reaguje na změnu polohy matky,vyhledává vlastní vhodnou polohu,aktivně pomáhá při porodu.

 

Důležité!

 

-pro příznivý psychický vývoj dítěte po narození je velmi důležitý dobrý psychický stav matky v těhotenství.

 

-je důležité,aby si maminka už v tomto období povídala s ještě nenarozeným miminkem,aby si k němu vytvořila citový vztah .

 

 

Novorozenecké období-1.měsíc života

 

To to období začíná porodem.

 

Zdravý donošený novorozenec má vyvinuty základní nepodmíněné reflexy.hledací,sací,polykací,vyměšovací,obranné,úchopové a polohové.

 

S matkou komunikuje intuitivně-pomocí smyslové výbavy-čich,hmat,sluch,zrak

 

Rozezná: světlo a tmu,lidský obličej na 25-30cm.

 

Důležité!

 

- vzájemná souhra mezi dítětem a matkou.

 

- stálá péče jedné osoby(nejčastěji matky).

 

- podpora kojení.

 

- vytvořit citové pouto mezi dítětem a matkou.

 

 

 

Kojenecké období-od 28dne do 1roku

 

Je to období prudkého psychického vývoje.Během prvního roku se toho nejvíce naučí.Období je krátké ,ale rozhodující.

 

Motorika:

 

-zvedání hlavičky(2m)*,obracení se,lezení,posazení(do7-8m),postavení se(11m),chůze(kolem 1roku).

 

Jemná motorika:

 

vývoj ruky-vztahuje ruku k hračce(4m),přendávání,uchopení hračky(5-6-7m),uchopí předmět mezi palec a ukazovák(od 9m).

 

Řeč:

 

-vývoj řeči-křik ,broukání(od 3m),slabiky(od 6m),slova(1rok)

 

Vědomě se usmívá,poznává známé tváře,je závislý na péči dospělých.

 

 

 

Batolecí období-od 1roku do 3let

 

Je to jedno z nejzajímavějších období lidského života.

 

Z miminka se stává batole a učí se samostatnosti a nezávislosti.

 

V tom to období se začíná prosazovat a vzdorovat.

 

Dítě si uvědomuje své vlastní "Já"("Negace").

 

Batole a kolektiv:

 

-dítě by si mělo zvykat na pobyt v kolektivu postupně.Matka by měla být přítomná do té doby dokud si nezvykne.

 

Chůze:

 

-jistota v chůzi,chodí po schodech -nejdříve při držení za jednu ruku(-21m)-bez držení se střídáním nohou(2,5-3r),jezdí na trojkolce(3r).

 

Jemná motorika:

 

-staví 3kostky na sebe(-18m),-jí samo lžičkou,ale rozlévá (18m),sestavuje skládanky,navleče větší korál na tkaničku (2,5r),nají se lžičkou (3r).

 

Řeč:

 

vývoj řeči-umí napodobit zvíře,-slovní zásoba 5-20slov (13-15m),20-70slov (16-18m),začíná skloňovat -300slov (2roky),300-500slov (2,5-3r).

 

(*)-v závorce je napsán věk dítěte.

 

Důležité!

 

NEBERTE TO DOSLOVNĚ-vůbec nemusíte být nešťastni z toho,že vaše dítě nezvládá to či ono podle nějakého měřítka vývoje!Každé dítě je individuální !