Slovníček

Pečovatel/ka

11.11.2013 15:01
 - nižší zdravotnický personál (NZP) Kdo to je a co dělá? Úkolem pečovatele je provádět péči o osoby, které tuto péči potřebují. Pracuje zpravidla jako pečovatel v domácnosti nebo jako pečovatel v určité instituci (ústavy, sanatoria apod.) nebo jako pečovatel o děti. Co je náplní jeho...

Novinky

Osobní asistence

11.11.2013 15:11
- je jeden z druhů komplexní péče o osoby s postižením. Představuje ideální způsob kompenzace postižení, který umožňuje i člověku s velmi těžkým postižením žít doma ve vlastní domácnosti životem, který se co nejvíce blíží běžnému standardu. Je to cesta k důstojné existenci, kdy může občan i s...

Sanitář/ka

06.11.2013 19:21
- je pomocný zdravotnický pracovník. Vykonává pomocné a obslužné činnosti nutné pro poskytování ošetřovatelské péče, preventivní, léčebné a diagnostické péče, většinou pod dozorem zdravotní sestry nebo jiného odborného zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu....

Pečovatelská služba

06.11.2013 19:20
- je určena osobám,u nichž došlo k oslabení nebo ztrátě schopnosti sebeobsluhy. To znamená, že následkem věku nebo nepříznivého zdravotního stavu si nemohou zajistit základní úkony péče o vlastní osobu a domácnost samy nebo za pomoci rodiny - nejčastěji senioři, lidé dlouhodobě nemocní a osoby se...